Prisijungimo forma Login Form  

   

Populiarios žymos Popular Tags  

   

Vartotojo meniu User Menu  

   

EGLĖS RAUDA

Smulkiau
1998m. spalio 10d. / October 10,1998        

MOKSLAS * MENAS * LITERATŪRA  

154(36)- 3 psl.

 
 

VĖL NUAIDĖJO EGLĖS RAUDA

 
   

      Salomėja Nėris. Eglė žalčių karalienė. Iliustravo Paulius Augius Augustinavičius. Išleido leidykla „Lietus", 1998 m.P. Augiaus šeimos lėšomis.

 

 

Iliustracijos iš knygos: Salomėja Bačinskaitė Žalčio paska, išleido dailininkų „For­ma" kolektyvas, 1947 m. Memingene (Vokietijoje), 400-aisiais lietuviškos knygos sukakties metais; Salomėja Nėris Eglė žalčių karalienė, Kaunas 1940 m.

Lietuvių pamiltoji tragiškosios žvejo dukrelės Eglės pasaka, išsakyta S. Nėries ei­liuotais posmais, įvilkta į puošnius, kietus viršelius (didelio formato, 127 psl.), suskirstyta neilgais skyreliais, pažymėtais vykusiomis iliustracijomis. Tai, galima sakyti, tobulas žodžio ir dailės junginys — sklandus eiliavimas ir pasakos slinkčiai pritaikytos iliustracijos sudaro pasigėrėtiną vientisumą.

 

 

Knygoje pateikti (ne eiliuoti) pasakos vertimai anglų, prancūzų ir vokiečių kalba. Nors vokiškai Eglės pasaka pavadinta paprastai -  „Eglė und Žilvinas", prancūziškai — „Eglė, la Reine dės Serpents", bet angliškai prašauta pro šalį — „Eglė, Queen of the Grass Snakes" jokiu būdu neatitinka pasakos turinio. „Grass snake" lietuviškai būtų gluodena, gyvenanti miškuose, krūmynuose, žolėje. Eglės vyras Žilvinas ir jo visi pavaldiniai iš jūros — vadinkime juos „ sea serpents" ar dar kitaip, bet ne „grass snakes"!

 

Pabaigoje, kaip puiki užsklanda, išspausdintas Vikto­rijos Daujotytės straipsnis „Tragiškoji lietuvių pasaka".

 

Gaila, kad knyga neplatinama mūsų tarpe, tačiau suin­teresuotieji gali ją užsisakyti iš leidyklos.

Adresas: Leidykla „Lietus", A. Jakšto 8/10, 2600 Vilnius. Užsakymas 477. Kaina nepažymėta.

     
   
   
   
   
   
   

 

   
© ALLROUNDER and Tau & Man