Prisijungimo forma Login Form  

   

Populiarios žymos Popular Tags  

   

Vartotojo meniu User Menu  

   

Vizija, misija

Smulkiau

VIZIJA

Vidurinė bendrojo lavinimo mokykla puoselėjanti krikščioniškosios ir tautinės kultūros tradicijas, siekianti tapti katalikiškos pakraipos gimnazija. Tai nuolat auganti, besimokanti, siekianti veiklaus tikėjimo bendruomenė, teikianti ugdytiniams valstybinius reikalavimus atitinkantį bendrąjį vidurinį išsilavinimą, rengianti pasirinktoms studijoms. Moderni, atvira naujovėms švietimo institucija.

MISIJA

Mokykla sudaro sąlygas įgyti kokybišką katalikiškos mokyklos išsilavinimą kiekvienam moksleiviui, besimokančiam pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą ir tarnauja žmonėms, sutinkantiems būti ugdomais krikščioniška dvasia.

 

 

Katalikiška mokykla suprantama kaip bendruomenė, kurioje vadovaujamasi krikščioniškomis vertybėmis: teisingumu, sąžiningumu, atvirumu, užuojauta, pagarba kiekvienam, nuoširdumu. Tokia mokykla - tai dalykinio ir dorinio ugdymo sintezė, ieškanti kelio į žmogaus dvasinį pasaulį, nuliamentį moralines nuostatas į asmens pasirinkimus ir veiksmus.

 

   
© ALLROUNDER and Tau & Man